A D-Univerzum alapfogalmai – 1. rész: Miért alaptörvény a szabad akarat? Miért létezik gonoszság a Földön?

 

/Jelen írás Murányi József (Munyi) mesterem tiszeletére íródott/

Egész eddigi életemben hihetetlen sokszor fordultak meg a fejemben ezek a kérdések:

-          Miért vannak betegségek?

-          Miért vannak háborúk?

-          Miért van gonoszság?

-          Miért van békétlenség?

-          Miért vannak fájdalmak?

-          Miért nem lehet rossz nélkül élni?

Régi egos énem mindig levonta ezt a következtetést: Ha Isten létezne, akkor mindez az előző kérdésekben felsorolt rossz biztosan nem létezne! Így megrögzött ateistaként éltem az életem. Most mégis fura dologra kérlek:Kérlek maradj önmagad és szigorúan racionális logikával keresd meg a hibát az alábbi írásban. Nem kell, hogy higgy Istenben („Isten” szó helyére bármely hitrendszerednek megfelelő szót tehetsz, pl.: Teremtő, Mindenható, Univerzum, stb…)!!! Nem kérem, hogy bármilyen felekezet mellé letedd a voksod! Azt sem kérem, hogy ha valamely felekezet tanaiban hiszel, akkor megváltoztasd azt a hited! Annyit kérek Tőled, hogy a gondolatmenet kedvéért feltételezzük együtt azt, hogy létezik Isten. Ez csak egy feltételezés, semmi más, annak érdekében, hogy megérthesd miért létezik gonoszság?! A feltételezést elvetheted az írás végén, miután megélted a megértés örömét.

Tehát kiindulási feltételként képzeljük el, hogy létezik Isten. Ahhoz, hogy feltételezni tudjuk létezését, definiálnunk kell, hogy mi is Isten valójában? Ahogy a „Beszélgetések Istennel” című könyv szerzője írta: Isten=minden. Az Univerzum minden egyes része Isten egy darabkája. Ennek megértéséhez képzeld el, hogy kezdetben nem volt más csak Isten. De Isten nem tudta önmagát semmihez viszonyítani, mert csak önmaga volt. Aztán ketté törte magát, így az egyik és a másik félnek is volt már mihez viszonyítani. De ezek a felek is szerettek volna többet megtudni önmagukról, így ők is tovább aprózták magukat. Ez így folytatódott, míg ki nem alakult a mai Univerzum sokszínűsége. (A tudomány ezt a folyamatot ősrobbanásnak hívja).

Ha ez igaz, akkor Te is Isten egy darabja vagy, meg az a kő is, amit beledobsz a tóba és a tó vize is az. Isten egy darabja a leggonoszabb ember is, aki él a Földön és a legjóságosabb is. Furcsán hangzik igaz? De kérlek tarts velem a gondolatmenet kedvéért! Hidd el, meg fogja érni… Azt is meg fogod érteni, hogyan lehet a leggonoszabb ember is Isten része….

Ehhez előbb egy másik kérdésre kell megértened a választ. Sok éven át gondolkodtam azon, hogy az Univerzum alaptörvénye miért a szabad akarat? Miért írja le szinte minden spirituális mű azt, hogy a szabad akarat törvénye szent és sérthetetlen? Végre ráleltem a válaszra: Ha Te Isten egy darabja vagy, akkor Isten nem tudja megmásítani az akaratodat, hiszen azzal önmagát másítaná meg! Isten végtelenül és feltétel nélkül tiszteli és szereti minden darabját, ezáltal minden döntését is el kell, hogy fogadja!

Egy párhuzam segítségével ez jobban megérthető. A tested sok milliónyi sejtből áll. Minden sejted végzi a dolgát, de Te nem sértheted meg a sejtjeid szabad akaratát. Ők a Te részeid, viszont ők addig szolgálnak Téged míg ők ezt akarják. Amikor rákos lesz egy ember, az azt jelenti, hogy a testének egy részében a sejtjei már nem szolgálják őt, hanem önmagukkal foglalkoznak kizárólag. Így kilépnek abból a feladatukból, amit az ember egészéért tettek addig. Önálló, önző életet kezdenek élni és burjánzani kezdenek. De a rákos ember nem tudja megparancsolni nekik, hogy a sejtjei újra őrá hallgassanak, mert a sejtek az ember részei, ezért szabad akaratukat maga az ember nem tudja felülírni. A rákra nem lehet ráparancsolni, hogy álljon le! Ezért nem szokott gyógyulást hozni a görcsös akarás. Az egyetlen mód, hogy a rákos sejtek visszataláljanak az ember szolgálatának állapotába önmagunk tökéletes szeretete. Ha a rákos ember elkezdi tökéletesen szeretni önmagát, akkor a sejtjei elkezdenek visszatalálni önszántukból őhozzá és így szabad akaratukból újra a szolgálatába állnak. Ennek eredményeként a rák elmúlik és az egyén akár orvosi beavatkozás nélkül újra egészséges lesz.

Egy másik példa: Egy szülő, aki végtelenül szereti és tiszteli a felnőtt gyermekét és a gyermeke el akarja őt hagyni. Ekkor nem tudja megakadályozni abban, hogy ne akarata szerint cselekedjék. Meg fogja próbálni megkérni, sőt még az is lehet, hogy a szülő könyörögni fog neki, hogy maradjon vele. De ha a gyermek meg van győződve arról, hogy így lesz boldog, akkor el fogja engedni, mert annyira szereti, hogy fontosabb neki gyermeke akarata a sajátjánál. Akkor fog újra létrejönni szülő és gyermek közötti szeretetteljes kapcsolat, ha a gyermek rádöbben, hogy mennyire fontos számára szülője és szabad akaratából visszatalál hozzá. Addig míg ez nem történik meg, a szülő hiába erőlteti, hogy szeresse őt gyermeke, a helyzet csak tovább romlik.

Szóval ezért sérthetetlen az ember szabad akarata. Isten nem írhatja felül saját részének döntését arról, hogy ő hogyan lesz boldog.

Oké, de miért van annyi rossz a világban és meddig lesz ez így? Hiszen, minden ember legbelül valójában jóra vágyik. Mégis ott van a sok betegség, háború, gyilkosság, veszekedés, bűn, szégyen, bűntudat és még sokáig sorolhatnám… A választ a „Viskó” című film egyik mondata adta meg nekem (A filmet minden keresőnek tiszta szívből ajánlom).  Addig lesz gonoszság a világban, amíg nem fog mindenki feltétel nélkül hinni Istenben! Tudom elsőre furcsán hangzik. De képzeld el kérlek! Ha mindenki hisz Istenben és mindenki tudja, hogy minden Isten része. Akkor valójában az összes ember a testvéred és végtelenül szereted és tiszteled őket. Ha ez így van, akkor nem fogod őket cimkézni, nem fogsz velük veszekedni és nem fogsz tenni ellenük. Ha mindenki hinne Istenben, akkor mindenki így viselkedne mindenkivel és világbéke és boldogság lenne a Földön.

Hogy ezt jobban megértsd térjünk vissza rákra. A rák maga a gonoszság megtestesülése, ami miből fakad? Abból, hogy a sejt nem hisz az ember egységében és nem szolgálja őt tovább. Önzővé válik és elkülönül tőle. Megszűnt a hite az emberben, aminek a része. Mi ugyanezt tesszük Istennel, amikor hitünket vesztve (vagy azt sosem ismerve) elkülönülünk tőle. A gonoszságot mi alkotjuk nap mint nap.

A mai világban nem mindenki hisz Istenben és azt főleg kevesen hiszik, hogy minden Isten egy pici darabja. Ezért, ha így érzek, akkor számomra a többi ember elkülönült lény, akik legnagyobb részét nem szeretem és nem tisztelem. Ha ez így van, akkor óhatatlanul megítélek mindenkit, aki eltér tőlem, céljaimtól, véleményemtől. A sok ítélet pedig veszekedést, háborút, gyilkosságot, bűnt és bűntudatot szül. Ezek mindegyike negatív energiarendszerként terjed tovább. Hiszen aki nem hisz Istenben és nem hiszi, hogy mindenki más is Isten. Az ilyen emberre hihetetlen nagy erővel hatnak ezek a negatív energiák, melyeket az egyén átvesz majd visszaveri vagy továbbítja azokat. Így az emberi világ egy hullámzó tengerré alakul, mely tenger a negatív érzelmek hullámaiból áll össze.  Ezek hol kioltják, hol pedig felerősítik egymást. A gonoszság nem más, mint Istenben való hit hiánya. Aki nem hisz Istenben, azt előbb utóbb elérik azok a negatív energiák melyeket az első Istenben nem hívő emberek indítottak el. Akit ezek az energiák elérnek, hite nélkül részesévé válik, formálja és továbbítja azokat. Aki nem hisz feltétel nélkül Istenben, mint Jézus, azt ha bántják akkor haragszik, fél és ha teheti visszaadja. Aki fél az helytelen döntésekkel másokat húz félelmébe. Aki haragszik az feszültséget generál.

Ezért van minden emberben jó és rossz is. Hiszen Istenben való hitünk mértékén múlik mások iránti tiszteletünk és szeretetünk mértéke. Aki feltétel nélkül hisz Istenben az tökéletesen képes mindenkit szeretni, így ő mentes a rossztól és nem is hatnak rá ezek a negatív energiák. Jézus ilyem ember volt. Aki csak részlegesen hisz, arra részlegesen hatnak a gonosz erők, melyek nem mások, mint amit mi emberek generáltunk szabad akarunk által hitünk hiányában.  Aki abszolút nem hisz Istenben, arra még erőteljesebben hatnak ezek a negatív energiák. Minél kevésbé hisz valaki, annál jobban uralja őt az ego, mely az elkülönültség érzésnek következménye. Az ego szerint csak Te vagy egyedül és csak a Te véleményed az egyetlen igazság. Mindenki más külön lény és ha másképp látja az igazságot, akkor ő rossz, buta, gonosz, béna, stb… Az ego teremti a sok háborút és a gonoszságot. Az ego teremti a betegségeket is! A rák nem más, mint a sejtek azon állapota, amikor az emberről példát vesz a sejt. Ha ez ember egész életében önző volt, akkor hogyan várhatja el, hogy sejtjei önzetlenül az emberi egész érdekeit nézzék! Ha az ember egész életében meg volt győződve arról, hogy ő egy elkülönült lény, aki senkire sem számíthat, akkor hogyan várhatja el a sejtjeitől, hogy ők elhiggyék, hogy az ember részei és az ember majd vigyáz rájuk? A rák nem más, mint az elkülönült, ember egységében hitét vesztett sejt. A hitét vesztett ember nem más, mint Istentől elforduló ember, aki ezáltal szabad akaratából kilépett Istenből és önálló elidegenedett lénnyé vált.

Az eddigi gondolatmenetre lehet az a reakciód, hogy ha igaz az, hogy valaki nem hisz tökéletesen Istenben, akkor az gonosz, akkor miért van az, hogy azok az emberek között, akik nem Istenhívők is találhatók jó emberek? Ugyanakkor, hogy lehet az, hogy az istenhívők között is vannak gonosz emberek?  Ennek két oka van. Az egyik ok az, hogy csak abban az egyénben lesz kizárólagosan jó és semmi rossz, aki feltétel nélkül hisz Istenben, ezáltal tökéletesen Isten részének éli meg önmagát. Aki csak részben hisz, annak a másik részében már a rossz is megtelepedhet. Azért van a mondat végén a feltételes mód, mert nem biztos, hogy meg is telepszik. Van, aki jobb ember tud maradni annak ellenére, hogy egyáltalán nem hisz és van, aki nem. De ez nem más, mint valószínűségi kérdés. Hogy ezt megértsd kérlek térjünk vissza arra a hasonlatra, hogy a negatív energiák mezője olyan, mint a tenger. Minden negatív érzelem egy-egy hullám. Egyes hullámok felerősítik, mások kioltják egymást. A tengeren össze vissza és véletlenszerűen keletkeznek a hullámok. Minden egyes ember egy vízcsepp ebben a tengerben. Az a vízcsepp, melynek szerencséje van és egy szikla mögötti csendes zónában van, azt nem éri annyi negatív hatás, így jó tud maradni. Az a vízcsepp, mely a nagy tarajos hullámok közé keveredik részesévé válik a sok negatív energiának és teljes hatása alá kerül annak tovább-vivője és formálója lesz.  Szóval feltétel nélküli hit hiányában csak a szerencséden múlik, hogy mennyire lettél jó vagy rossz ember és ez mindenki másra is igaz. Ha olyan a családod és olyan emberek vesznek körül, akikben sok a jóság és kevés a rossz, akkor Te egy csendesebb öbölben vagy vízcsepp. Ha pedig nehéz gyermekkorod volt vagy sok gonosz ember vett körül, akkor a tarajos hullámok között szenvedsz és úgy érzed nagyon rossz az élet.

Mikor lesz világbéke és mikor szűnik meg a Földön a gonosz? Akkor amikor mindenki újra feltétel nélkül hisz Istenben és tudja, hogy minden Isten része. Hogyan tudsz ezért tenni, vagy hogyan tudsz Te kilépni a tajtékzó hullámok közül? Elkezded erősíteni a hitedet! Ahogy a hited erősödik, úgy fog fokozatosan mérséklődni Benned a rossz és ezzel elkezded magad körül az egyre nagyobb békét és boldogságot teremteni! Akármennyire is hihetetlen tényleg ilyen egyszerű!  Az ehhez hozzávezető gyakorlati módszerekről ezekben a rovatokban nagyon sok támogató írást találsz: klikk1, klikk2, klikk3.

Jogosan kérdezed most azt, hogy mi a hit? A hit nem más, mint, hogy a szabad akaratod visszaadod Istennek, ezáltal újra egységbe kerülsz vele és részévé vállsz. Szóval rábízod Istenre azt, hogy irányítsa az életed, ahogy a sejtjeid is rábízzák magukat a Te tudatod irányítására. Nem az ego szűk látómezőjéből hozod a döntéseket, hanem a hit perspektívájából. Így megszűnik fokozatosan az elkülönültség és megszűnik mások tiszteletének és szeretetének hiánya is.

No de mi kell a szabad akarat átadásához? Alázat, ami az egyik legnagyobb erény. Ugye nem véletlen, hogy az ego pont az ellentétére tanít? Az ego a benned élő rossz, a szabad és tiszta tudat pedig a benned élő jó, mely Isten része. Csak rajtad múlik, hogy melyiket erősíted…….

Ha eljutottál jelen írás ezen soráig, akkor most felteszem a kérdést Neked: Hol a hiba a gondolatmenetben? Ha találtál benne, akkor nyilvánvaló megmaradsz az eddigi világnézetednél és akkor ez így van jól! Hálásan köszönöm, hogy meghallgattál!!! Azonban, ha meggyőzőnek találtad ezt a gondolatsort, akkor itt az idő elkezdened a hit gyakorlását! Nekem mindegy, hogy minek hívod azt, amiben hiszel! Csak azt lásd be kérlek, hogy minden annak a része, amiben hiszel. Ezzel ráléptél a saját boldogságod útjára és részesévé váltál a világbéke megteremtésének. Nekem 21 évembe tellett idáig eljutnom egy nagyon mély lelki állapotból, ahol még a szeretet nemlétéről is meg voltam győződve. Ezt az írást azzal az önzetlen szándékkal írtam, hogy Neked ez jelen írás elolvasása révén pár perc alatt összejöhessen.

Kísérjen hited és tiszteleted boldogságod egyre szélesedő útján!

Ha érdekel jelen rovat előző írása akkor: klikk

Ha érdekel jelen rovat következő írása akkor: klikk. 

Ha érdekel egy olyan könyv, mely a D-Univerzum megértéséhez szükséges fogalmak nagyon nagy részét tárgyalja, akkor arról bővebb információkat itt találsz: klikkNe feledd! Az Élet nagy kérdéseire adot válaszokat, önmagadban találod meg! Ez a könyv és a blog írásai, csak abban segíthet, hogy rátalj az idavezető útra....

Ha ennek a rovatnak az első részétől szeretnéd végig olvasni az összes eddigi írást, akkor a bevezető részt itt találod: klikk. Onnan indulva az írások alján tovább lépegetve végig tudsz haladni jelen rovat írásain. 

Ha szeretnéd jobban átlátni a blog egyes rovatait és a blog működését, akkor erről egy rövid tartalmas útmutatást itt találsz: klikk


Ha úgy érzed ez az írás hasznos mások számára is, akkor kérlek megosztásoddal vagy e-mailben juttasd el nekik. A cikk alatt találhatod a megosztás és az e-mail küldés ikonjait. Már azzal is teszel a klímaváltozás ellen, illetve az emberek boldogágáért, ha megosztásoddal mások tudtára adod jelen blog létét.

 

 Építő szándékú véleményed, kritikád örömmel fogadom, amit a cikk alatt tudsz hozzászólásként megírni.


  Ha értékesnek találod a blogot, kérlek légy a blog követője. A „rendszeres olvasás” ikonját a jobb oldalon fent találod. (Ha mobilról nézed, akkor a cikk alatt görgess tovább)

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések