A D-Univerzum mint új látásmód– 3. rész: Kicsoda Isten valójában avagy Isten létezésének igazolása

 

Jelen írásom azt mutatja be Neked, hogy számomra hogyan vált egyértelműen bizonyítottá Isten létezése. Fontos tudnod, hogy ezeket a sorokat egy évtizedekig megrögzött ateista tollából olvashatod...

A modern fizika vívmányai – különös tekintettel a kvantumfizikára és a húrelméletre – bizonyították, hogy valójában minden energia, még az anyag is. Az anyag nem más, mint az energia egy besűrűsödött változata. Amióta ezt tudjuk, kijelenthető, hogy ha minden energia akkor mindennek rezgése van. Így egyértelmű, hogy a léleknek, az elmének és a testnek, sőt még a tudatnak is vannak rezgései, csak azok eltérő rezgéstartományban vannak. (Hogy miért külön tárgyalom ezt a négy részegységét az embernek azt itt tudod részleteiben elolvasni: klikk). Az elme és a test rezgéstartományát már konkrét fizikai mérésekkel is mérni tudjuk, azonban a lélek rezgéseit csak közvetett úton, a kineziológia úgynevezett testválasz-módszerével vagyunk képesek visszaigazolni, ahogy azt részletesen az „Életed megértésének könyve” című könyvemben le is írtam (bővebben: klikk). A tudat egy ennél még speciálisabb dolog, de ennek kifejtésére a későbbi írásokban vállalkozom.Jelen írás célja annak megértése, hogy attól, hogy valamit nem tudunk fizikai mérőeszközzel mérni, még létezhet. Szóval ha mindennek van rezgése (ez már tény), akkor csak idő kérdése, hogy a lélek vagy akár a tudat rezgésszintjét is mérni tudjuk fizikai mérőeszközzel. Hogy ezzel kapcsolatban miért vagyok ilyen optimista? Ennek megértéséhez nézd meg, hogy az elmúlt két évszázadban hová fejlődött a rezgésekkel kapcsolatos tudományos ismeretanyagunk! Az alábbi táblázat azokat a rezgéstartományokat mutatja be, amelyeket már ténylegesen mérni tudunk (Rozsnaki László: Szoftverfirssítés 1.0.1., avagy a teremtés könyve, bővebben: klikk):

Elnevezés

Hullámhossz

Frekvencia

extrém alacsony frekvencia

100.000 km - 10.000 km

3 Hz - 30 Hz

szuper alacsony frekvencia

10.000 km - 1.000 km

30 Hz - 300 Hz

ultra alacsony frekvencia

1.000 km - 100 km

300 Hz - 30 kHz

nagyon alacsony frekvencia

100 km - 10 km

3 kHz - 30 kHz

hosszúhullám

10 km - 1 km

30 kHz - 300 kHz

középhullám

1 km - 100 m

300 kHz - 3 MHz

rövidhullám

100 m - 10 m

3 MHz - 30 MHz

ultrarövidhullám

10 m - 1 m

30 MHz - 300 MHz

deciméteres hullám

1 m - 10 cm

300 MHz - 3 GHz

centiméteres hullám

10 cm - 1 cm

3 GHz - 30 GHz

miliméteres hullám

1 cm - 1 mm

30 GHz - 300 GHz

mikrohullám

30 cm - 300 μm

1 GHz - 1THz

terahertzes sugárzás

3 mm - 30 μm

0.1 THz - 10 THz

távoli infravörös sugárzás

< 1,0 mm

> 300 GHz

közepes infravörös sugárzás

< 50 μm

> 6 THz

közeli infravörös sugárzás

< 2,5 μm

> 120 THz

vörös fény

780 nm - 640 nm

384 THz - 468 THz

narancs fény

640 nm - 600 nm

468 THz - 500 THz

sárga fény

600 nm - 570 nm

500 THz - 526 THz

zöld fény

570 nm - 490 nm

526 THz - 612 THz

kék fény

490 nm - 430 nm

612 THz - 697 THz

ibolyaszínű fény

430 nm - 380 nm

697 THz - 789 THz

lágy ultraibolya sugárzás

< 380 nm

> 789 THz

kemény ultraibolya sugárzás

< 200 nm

> 1.5 PHz

röntgensugárzás

10 nm - 0.1 nm

30 PHz - 30 EHz

gamma-sugárzás

10 pm - 10 fm

30 EHz - 30 ZHz

kozmikus sugárzás

30 fm - 0.3 fm

10 Zhz - 10 YHz

 A fenti táblázatban láthatók a tudomány által napjainkban ismert rezgések hullámhossz- és frekvencia-értékei. Az elmúlt 2 évszázadban vált ilyen naggyá ez a táblázat. Előtte alig tudtunk valamit a rezgésekről és csak pár kisebb tartományt tudtunk ezekből tapasztalni vagy mérni. A tudomány dinamikus fejlődése által szinte minden évtizedben újabb frekvencia-tartományok váltak mérhetővé. Napjainkban itt tartunk, amit ez a táblázat mutat, de ha az emberi technológia fejlődése nem törik meg, akkor ez a táblázat a jövőben tovább fog bővülni. Szóval ha a lélek és a tudat rezgésszintjeit még nem tudjuk mérni fizikai eszközzel, akkor az csupán annyit jelent, hogy azok frekvenciája magasabb a 10 YHz értéknél, ami 10 kvadrillió hertznek felel meg. Ez eléggé logikus is, hiszen alacsonyabb rendű energia nem tud létrehozni magasabbat, viszont magasabb létre tud hozni alacsonyabbat (Bővebben: klikk). Ugyanebből következik az is, hogy miért a csend vezet el istenhez és miért a meditáció ehhez a leghatékonyabb út, melyet valaha kitaláltak. Hiszen a magas frekvenciák szintje az elme és a test számára érzékelhetetlen.

A teremtés „menete” során a tudat által kiadott intuíció (legmagasabb szintű energia) megjelenik az érzelmeinkben (eggyel alacsonyabb szintű energia), amelyekből az elménkben gondolatok aktiválódnak, majd a teremtésünk manifesztálódik az anyagban (legalacsonyabb szintű energia), végül az anyag tovább degradálódik az entrópia törvénye révén. Ezért az intuíció a legerőteljesebb erő, amit ember hasznosítani tud. Amikor intuíciónk irányít, akkor minden simán, szinte magától történik. Ilyenkor vagyunk az utunkon, vagy divatos szóval ilyenkor vagyunk a flowban. Az intuíció mindig a tudatból (más kultúrákban a szellem szót használják erre) származik.

Azt azonban fontos tudni, hogy minden frekvencia csak úgy tud kialakulni, ha van forrása. Ha az érzelmeink forrása az intuíció, a gondolatainké az érzelmeink és az anyagé a gondolatok, akkor mi az intuíció forrása? Erre adnak választ a vallások. A forrás egy mindent átható végtelen intelligencia, amelyet a legtöbb vallás Istennek hív, de ennek a szónak a helyére bármely hitrendszered szerinti szót tehetsz. A megértés legizgalmasabb szintje szerintem az, amikor rádöbbenünk arra, hogy minden frekvencia valójában információ, azaz információkkal definiálható. Szóval az egész Univerzum nem más, mint egy hatalmas információhalmaz. Így megértjük a Mátrix című film üzenetét, amely ugyanezt próbálja a tudtunkra adni sci-fi látványvilágba bújtatott módon. Ha azonban minden információ, akkor az Univerzumot csakis egy hihetetlen intelligens információforrás alakíthatta ki. Hiszen információ csak akkor létezik, ha van forrása. Szóval kell léteznie egy végtelen intelligens információ forrásnak valahol, amelyből a teremtés kiindult és amely folyamatosan formálja az Univerzumot. Ez a forrás maga Isten illetve minden más olyan kifejezés, melyet erre a vallások generáltak az elmúlt évezredekben. Szóval a Forrás létezése tény. De ebből Te mit profitálhatsz a saját életedben? Szerintem sok mindent! Vegyük át, hogy ez a megértés mennyi mindent meghatároz az életünkben:

1.      Minden vallási illetve spirituális csoport ugyanarról a dologról beszél, csak más kulturális mázba bújtatva. Ha ezt a fizikai magyarázatot megérted, akkor tisztává válik, hogy a Nagy Közös Tudat, Isten, Mindenség Teremtője, stb… mind ugyanazt jelenti. Egy végtelen intelligens információ forrást képzelj el, mely az egész Univerzumot áthatja.

2.      Ha minden vallás ugyanarról beszél, akkor a vallási különbségek miatti viták, háborúk teljesen értelmetlenek! Minden ember egysége az egyetlen lehetséges jövő! Egyetlen nemzet létezik: az egész emberiség nemzete. Ehhez szükséges megértenünk, hogy valójában ugyanarról a dologról beszélünk, csak a nagy megvilágosult vallásalapítók az akkori kultúra és tudás szintjén igyekeztek nézeteit átadni az egyszerű embereknek. Ezért eltérő a köntös amibe bújtatják ugyanazt a megtapasztalást.

3.      Ha mindent egyetlen Forrás teremt, akkor tényleg mind egyek vagyunk a mély gyökereink szintjén. Szóval a megvilágosult mestereknek és azoknak az embereknek akik már életükben legalább egyszer átestek az egység élményen teljesen igazuk van. Attól, hogy nem tapasztaltad, a megértés útján is eljuthatsz ide.

4.      Ha egyek vagyunk, akkor a különbözőségektől nem félni kell, hanem tisztelni kell azokat. A sokszínűség a Forrás jellemzője! Hiszen a magasabb rendű energiából rengeteg féle alacsonyabb rendű energia mintázat alakulhat ki. Ez az Élet sokszínűsége. Szóval ennek elfogadása az Út! Helytelen a tőlünk eltérőek elítélése esetleg erőből való legyőzése vagy átállítása az oldalunkra. Nem kell egyetérteni vele, de tisztelni kell!

5.      A Forrás (Isten) információs mezőjéhez a tudatoddal tudsz kapcsolódni (majd azt is meg fogom tanítani, hogyan), szóval az intuícióid mindig a legbölcsebb dolgok! A mai ember lesöpri az intuícióit és az elméjére hallgat. Ezért halad olyan tempóban a pusztulás felé a világ. Hiszen az elme gondolati szintje jóval primitívebb és alacsonyabb szintű energia. A gondolat és az intuíció erejének a különbsége, olyan mintha egy vízipisztollyal akarnánk legyőzni egy tankot. Micsoda szűklátókörű önhittség az emberiség részéről a racionalitásba vetett feltétel nélküli hit. Pont olyan önhittség mint tank ellen vonulni vízipisztollyal azzal a meggyőződéssel hogy győzhetünk. Ez a szűklátókörűség okozza azt a sok békétlenséget, a klímaváltozást és egyéb feszültségeket a társadalomban.

6.      Visszatérve a teremtés gondolatmenetére: Ha a tudat intuíciójából teremtünk, akkor az erőteljes és könnyen megy hiszen az a  Forrásból (Isten)  adódik.  Amikor az ego igyekszik teremteni, akkor a tudat nincs jelen, így ebben az állapotban az érzelem a legmagasabb szintű teremtő energia. Ezért fontos, hogy amikor megerősítéseket alkalmazunk, akkor érzelmeket társítsunk hozzájuk. Így sokkal hatékonyabbá válik ez a tevékenység. Ugyanakkor ezért van az, hogy az ego teremtőképessége sokkal korlátozottabb, mint a tudaté.

7.      A tudat tehát a Forrással összekapcsolt információs mező! Ez az igazolása annak, hogy mind Isten részei vagyunk. Az Univerzum óriási rendszerének teremtésében minden ember tudati mezője folyamatosan részt vesz. Ez olyan mint amikor sok számítógépet kapcsolnak össze egy nagy hatékonyságú szerverré. Ha az emberek végre újra kapcsolatba kerülnek a tudatukkal, akkor onnan az egység élménye és Istennel való kapcsolódás már egyszerűvé válik. Ígérem azt is el fogom mondani, hogy ezt hogyan tudod elérni…

Remélem sikerült pár értékes gondolattal hozzájárulni boldogságkereső utadhoz….

Ha érdekel jelen rovat előző írása akkor klikk.

Ha érdekel jelen rovat következő írása akkor klikk.

Youtube csatorna: Justdobetterworldklikk

Ha többet szeretnél megtudni az Élet-módszerről vagy komplex ismeretre vágysz arról, hogyan lehetsz egészséges, sikeres és boldog, akkor nagy örömmel ajánlom Neked új könyvemet, melyet hatalmas önzetlen energiák írattak meg velem azért, hogy minél többen tapasztalják meg azt a csodát amiben mostanában én is élhetek…. Ezen a weblapon találhatsz bővebb információkat: klikk 

Ha érdekel első könyvem, mely az emberi lélekről legalább annyira szól, mint a klímaváltozás megoldásáról, akkor arról bővebb információkat itt találsz: klikkNe feledd! A világ problémáinak megoldását önmagadban kell kezdeni! 

Ha ennek a rovatnak az első részétől szeretnéd végig olvasni az összes eddigi írást, akkor a bevezető részt itt találod: klikk. Onnan indulva az írások alján tovább lépegetve végig tudsz haladni jelen rovat írásain. 

Ha szeretnéd jobban átlátni a blog egyes rovatait és a blog működését, akkor erről egy rövid tartalmas útmutatást itt találsz: klikk


Ha úgy érzed ez az írás hasznos mások számára is, akkor kérlek megosztásoddal vagy e-mailben juttasd el nekik. A cikk alatt találhatod a megosztás és az e-mail küldés ikonjait. Már azzal is teszel a klímaváltozás ellen, illetve az emberek boldogágáért, ha megosztásoddal mások tudtára adod jelen blog létét.

 

 Építő szándékú véleményed, kritikád örömmel fogadom, amit a cikk alatt tudsz hozzászólásként megírni.


  Ha értékesnek találod a blogot, kérlek légy a blog követője. A „rendszeres olvasás” ikonját a jobb oldalon fent találod. (Ha mobilról nézed, akkor a cikk alatt görgess tovább)

 

Megjegyzés küldése

2 Megjegyzések

  1. Lenyűgöző perspektívával bíró ismeretrendszerbe kaptam bepillantást. Köszönöm! Sürgősen Nekilátok a búvárkodásnak.

    VálaszTörlés
  2. Örömömre szolgál ha tudtam adni értékes gondolatokat :) Sok sikert kívánok a kutakodáshoz.... Az Élet-módszer I. című könyvem minden alapot átad ennek megértéséhez :)

    VálaszTörlés