A boldogságkeresés első lépése: a felismerés és alapfogalmak - 36. rész: Maslow-piramis upgrade II. rész – Az emberi agy szerkezete és a keleties piramis

A Maslow-piramis elmélettel kapcsolatos írás-sorozat előző része bemutatta, hogy milyen tetszetős és könnyen emészthető elméletről van szó. Izgalmas következtetéseket vonhattunk le a szeretet két fő típusára vonatkozóan is. Ha esetleg ez az írás elkerülte volna a figyelmed, akkor itt találod: klikk. Mai folytatásban már az „upgrade”-re jobban fókuszálunk. Hiszen nem titkolom, hogy van jobb verziója is.

Mi a fő hiányossága ennek a rendszernek? Szerintem a túlzottan materiális és nyugati megközelítés. Ha megnézünk egy mai nyugati „fejlett” társadalomban élő átlagembert, akkor a Maslow-piramis elmélete tökéletesen ráillik. Hiszen maximálisan kielégíti fiziológiai vágyait (első szint): evés, ivás, szex, meleg, stb... Maximálisan kielégíti biztonsággal kapcsolatos vágyait (második szint): biztonságos autó, betörés biztos ház, pénz megtakarítás, élet-biztosítás, stb… Az ideális családmodell szerinti mintát követi és jó munkaköri emberi kapcsolatokra törekszik, ezáltal mindent megtesz szociális igényeinek kielégítésére (harmadik szint). Sokat dolgozik szülei, családja és különösen főnökei elismeréséért (negyedik szint). Felsőfokú végzettsége van, és a munkája miatti fejlődési igények révén rendszeresen jár továbbképzésekre, mellyel kognitív igényeit elégíti ki (ötödik szint).  A háza, kertje, irodája esztétikus környezetnek van kialakítva. Ez mellett törekszik a lehető legjobb külső megjelenésre, mellyel eleget tesz az esztétikai igényeinek (hatodik szint). Végül keresi a kihívásokat, törekszik arra, hogy kitűnjék a többiek közül, igyekszik felhívni egyediségeire a környezete figyelmét (hetedik szint).


 (kép: https://ejva.hu/2015/08/22/abraham-maslow-motivacios-szukseglethierarchiaja/ )

Szóval egy mai nyugati átlagemberre teljesen ráhúzható a Maslow-piramis elmélet. Sugárzik az egész leírásból a materiális szemlélet, ugye? Szép ház, jó autó, klassz munkahely, sok pénz, stb… A mai átlagemberek zöme erre vágyik.

Sajnos a kelet erősen nyugatiasodik ezzel tovább fokozva a világunk pusztulását (ezt később alátámasztom!), de nézzük meg ezt az elméletet „keleties” szemmel.  Az ősi keleti kultúrákban a lelki fejlődés az életünk fő vezérfonala. Ebből a szempontból nézve a boldog élet nem a szükségletek maximális kielégítésében rejlik. A keleti filozófiák a fiziológiai igények, ösztönök terén az önmegtartóztatást hirdetik (első szint). A pénzügyi és materiális biztonság maximalizálása helyett, náluk az Élet-be vetett bizalom a fő irány (második szint). A nyugati felszínes társadalmi kapcsolatokra épülő szociális modell helyett ők az önzetlen egymásra figyelés, tisztesség, önzetlen odaadás pillérjeire épülő mély emberi kapcsolatokra törekednek (harmadik szint). Az elismerést nem felszínes kapcsolatokon keresztül keresik (pl. főnököm szakmai elismerése), hanem a lehető legmélyebb önelfogadás útját járják és ezen keresztül tapasztalják meg mások elismerését (negyedik szint). A kognitív igényeket nagyobb arányban a lelkük, életfeladatuk és az univerzum megértését célzó tanulási folyamatra fordítják, de nincsenek ellene a tudományos fejlődésnek sem (ötödik szint). Az esztétikai igényeiket a természetesség és a természet-közeliség és a természettel való harmónia igénye itatja át (hatodik szint). Az önmegvalósítást a lelki síkon értelmezett életfeladat megvalósításában és a megvilágosodás elérésében látják (hetedik szint).

Ha összehasonlítjuk a nyugati és a keleti gondolkodásmódot, akkor egyetlen kérdést érdemes megválaszolni: melyik illeszkedik jobban az emberi lélekhez? A válasz mindkettő! Mert az emberben él rossz is és jó is. Ha a rosszat akarjuk erősíteni magunkban akkor a nyugati modell szerint élünk, ha a jót akarjuk erősíteni magunkban akkor a keleti szerint igyekszünk előre haladni. A nyugati rendszer erősíti a hedonizmust, az önzést és ezáltal a környezet pusztítást is. Ami még rosszabb, hogy a valódi boldogsághoz sosem vezet. A keleti rendszer a boldogabb és környezettudatosabb élethez vezet. Nyilván felmerült benned most az a gondolat, hogy ez így túlzás, vagy az, hogy ennyire nem lehet egyértelmű ok-okozati kapcsolatokat találni. Pedig lehet! Nézzünk párat…

Ha az emberi agyat evolúció szemszögéből vizsgáljuk, akkor a tudományos világ fel tudja bontani azt három fő részre: hüllő agy, emlős agy, racionális kéreg. A hüllő agy felel a fiziológiai igényeinkért (első szint). Ez az agyunknak egy elég pici térfogatú része valahol legbelül. Erre épült rá az evolúció során az emlős agy, ami a legnagyobb térfogat arányt képviseli jelenleg is az agyunkban. Itt jelenik meg a biztonság (második szint), a szociális (harmadik szint) és elismerés (negyedik szint) igényei. Az emlősöknél jelenik meg az utódgondozás belső ösztöne és olyan magas szintű önzetlenség is, hogy egy emlős hím képes életét is feláldozni párjáért, egy emlős nőstény képes életét is feláldozni utódjaiért. Erre épült rá a racionális kéreg, ami hozta a kognitív (ötödik szint), esztétikai (hatodik szint) és az önmegvalósítás (hetedik szint) igényeit.

Több filozófustól, kutatótól is olvastam már azt a nagyon értékes gondolatot, hogy az emberi faj kipusztulása vagy túlélése azon múlik majd, hogy a racionális kéreg és az emlős- illetve hüllő-agy közötti feszültségeket képes lesz-e rendezni. Tudniillik ezen értelmezés szerint a legtöbb lelki betegség, addikció a racionális kéreg és az emlős- illetve hüllő-agy ellentétéből fakad. Az ösztöneink mindegyike vagy az emlős-agyból, vagy a hüllő-agyból „érkezik”, attól függően, hogy milyen típusú ösztönről van szó. Az érzéseink az emlős agyban keletkeznek. A racionális gondolkodásunk pedig a racionális kéreg „szülöttjei”. Gondolj bele kérlek! Hányszor kerülnek szembe egymással belső világunkban a megérzéseink (ösztönök), az érzéseink a racionális gondolatinkkal? Hányszor okoz belső feszültséget bennünk, hogy mi a logikusan helyes és mi az érzelmeink szerint helyes? A férfiak hajlamosabbak a racionális kéreg üzeneteire hallgatni és elfojtani az érzelmeiket, azaz az emlős agy üzeneteit. A nők fordítva működnek, ami érthető, hiszen bennük az utódok világra hozatalának és felnevelésének ösztöne olyan erős, hogy az nem engedi az emlős agyat annyira „elzárni”. Mégis, függetlenül attól, hogy férfiak vagyunk vagy nők, a racionális kéreg és a mélyebb agyi területek szembenállása szinte állandó az életünkben. Alapvetően ez a boldogtalanságunk és a lelki betegségeink fő oka.

Ebből a szempontból érdemes újra gondolnunk együtt a nyugati-modellt és a keletit. A nyugati modell az első szint maximális kielégítésére törekszik, míg a keleti annak megtartóztatására utasítja az egyént. A nyugati a második, harmadik és negyedik szint racionális kéreg szempontból vett maximalizálására törekszik, ezzel szemben a keleti modell a tudatalatti (emlős agy) által vett igényeket veszi alapul ezeken a szinteken. Az ötödik, hatodik és hetedik szinten a nyugati rendszer megint csak a racionális kéreg igényeire „figyel”, míg a keleti a racionális kéreg „igényeit” az emlős agy szemszögével integrálja. Ugye most már kezded érteni, hogy a nyugati modell miért boldogtalansághoz, a keleti modell pedig miért boldogsághoz vezet? A nyugati modell szerinti Maslow-piramis állandó belső feszültséget generál az emlős agy és a racionális kéreg között, miközben a hüllő agy igényeit maximalizálja. A keleti modell a hüllő agy igényeit tartja kordában és az emlős agy ösztöneit, érzéseit párhuzamba állítja a racionális kéreg igényeivel. Ez utóbbi rendszer összhangban áll jelenlegi evolúciós szintünkkel így ez az emberiség tovább fejlődésének kulcsa. Sajnos azonban pont az önpusztító és az emberi lét primitívebbé torzulása felé mutató nyugati modell erősödik jelenleg világunkban. Itt az ideje ennek megálljt parancsolni azzal, hogy lelki fejlődésünket tesszük életünk középpontjává. Ez személyes boldogságunk és az emberiség jövője szempontjából is kiemelten fontos. Nem mellesleg ezzel lehet megmenteni a Földet a globális klímaváltozás borzalmas következményeitől is (erről bövebben itt olvashatsz: klikk1, klikk2).

A hüllő agy nagyon pici térfogatú és nagyon mélyen helyezkedik el agyunk szerkezetében. Annak felerősítése primitívvé és egyszerűvé teszi az embert. Azzal, hogy hedonista igényeinket nap mint nap kielégítjük, tudatunk és lelkünk visszafejlődik és egy hüllő szintjéhez közeledik (megha ez nem is tetszik első olvasatra egy nyugati embernek). A nyugati modell ezt sajnos erősíti bennünk, és rövidtávon ez öröm érzetet okoz, hiszen ősi mély ösztönök kielégítéséről van szó. Habzsoljuk az életet minden téren, de közben a lelkünk rombolása zajlik a háttérben.

Az emlős agy a legnagyobb térfogatot képviseli agyunkban. Beborítja a hüllő agyat. Az emlős agy magasabb rendű ösztönei képesek a hüllő agy ösztöneit felülírni. Ezért van az, hogy ha éhezünk, akkor is képesek vagyunk odaadni utolsó falatjainkat azoknak, akiket szeretünk. Itt egyből bukik a Maslow-piramis elmélete, igaz? Nagymamám, aki sokat éhezett számos ilyen valós történetről mesélt. A mai ember, akinek a hüllő agya állandóan ingerelve, nem pedig visszafojtva van hogyan lenne erre képes? Pedig pont ettől vagyunk emberek leginkább, amik az emlős agyból sugároznak. Nem csak a racionális gondolkodás az, amitől emberek vagyunk!

A racionális kéreg nagyon vékony és piciny térfogatú az emlős agyhoz képest. Evolúciós szempontból csecsenő még, hiszen kb. 20000 éve fejlődik csak. Ő olyan fiatal az emlős agyunkhoz képest, mint egy idős emberhez képest egy fél napos baba. Körülbelül a két ember bölcsességének aránya is olyan, mint az emlős agy és a racionális kéreg bölcsességének aránya.  Szóval nem véletlen, hogy ha racionális gondolkodással, erőből legyűrjük érzéseinket és ösztöneinket, akkor azok csak átmenetileg tudnak fölénybe kerülni. Középtávon mindig a tudatalatti győz (erről bővebben itt olvashatsz: klikk). Hiszen az emlős agy óriási térfogati és evolúciós előnnyel rendelkezik. Innen nézve egyből érthetővé válik a Biblia üzenete: megkapta az ember a tudást és így kivettetett a paradicsomból. A racionális kéreg a „rendbontó”, ami nem engedi, hogy önmagunkkal harmóniában és szeretetben éljünk. A racionális kéreg a fiatal „rosszcsont” amely felborítja, piszkálja az évmilliók alatt tökéletesre fejlődött emlős agy működését.

A keleti filozófia ezért igyekszik ezt a két réteget párhuzamba állítani. A lelkiségen keresztül jobban el tudjuk fogadni mélyről (emlős agyból) érkező érzéseinket és megérzéseinket, ugyanakkor lelkiségen keresztül nézve a világot a racionális kéreg „igényei” csodálatosan párhuzamba állíthatók vele. Minél racionálisabbak vagyunk és minél kevésbé figyelünk belső hangjainkra, annál nagyobb elfojtásokat generálunk önmagunkban, ami lelki problémákhoz, lelki betegségekhez, pszichoszomatikus betegségekhez, alacsonyabb minőségű emberi kapcsolatokhoz és legfőképp boldogtalansághoz vezet. Nem arról van szó, hogy rossz dolog a racionalitás! A racionalitás jó dolog, hiszen ez a fejlődésünk következő szintjéhez elengedhetetlen. Azonban a nyugati társadalom átesett a ló túloldalára. A racionális gondolkodás és az érzelmeink, megérzéseink közötti megfelelő arány a boldogságunk és a jövőnk kulcsa. A lelkiség előtérbe helyezése pont a megfelelő arányokat segít megtalálni…  

Összegezve: érdemesebb a Maslow-piramis keleti upgrade-je szerint élnünk! Jobbat nem tehetünk sem önmagunkkal sem környezetünkkel, sem pedig gyermekeink jövőjéért!

Ha érdekel jelen rovat előző írása, akkor klikk

Ha érdekel jelen rovat következő írása, akkor klikk

Ha szeretnéd jobban átlátni a blog egyes rovatait és a blog működését, akkor erről egy rövid tartalmas útmutatást itt találsz: klikk


Ha úgy érzed ez az írás hasznos mások számára is, akkor kérlek megosztásoddal vagy e-mailben juttasd el nekik. A cikk alatt találhatod a megosztás és az e-mail küldés ikonjait. Már azzal is teszel a klímaváltozás ellen, illetve az emberek boldogágáért, ha megosztásoddal mások tudtára adod jelen blog létét.

 

 Építő szándékú véleményed, kritikád örömmel fogadom, amit a cikk alatt tudsz hozzászólásként megírni.


  Ha értékesnek találod a blogot, kérlek légy a blog követője. A „rendszeres olvasás” ikonját a jobb oldalon fent találod. (Ha mobilról nézed, akkor a cikk alatt görgess tovább)

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések