A boldogságkeresés harmadik lépése: módszerek, eszközök - 59. rész: Elkülönültség vagy egység? – gyökér-érzelmek és gyökér-hiedelmek I.

 

Jelen írást Adyashanti: „Világod vége” című könyvének pár csodálatos mondata ihlette. Hálásan köszönöm Kiss Zoltán Nitai-nak, hogy ébredésemmel kapcsolatban tanácsokkal látott el és nekem adta ezt a könyvet. Ezt az írást Kiss Zoltán Nitai-nak ajánlom tiszteletem és hálám jeléül!

Az elfogadás a Hawkins-skála 350-es értékén és felette itatja át az egyént. Ez az érzés jelenti azt, amikor minden úgy jó ahogy van. Az elfogadásig kevesen jutnak el lelki fejlődésük során, de akik elérték azok az áltagnál sokkal békésebb, harmonikusabb és boldogabb életet élnek. Csodálatos ezen a lelki rezgésszinten élni (bővebben: klikk), azonban az Élet rendszeresen hozza azokat a helyzeteket amik kibillentenek az egységből és újra az elkülönültség szenvedéssel teli állapotában találjuk magunkat. Az egység érzése a legfontosabb alapérzés, minden boldogságunk alapja ez az egyetlen dolog (bővebben: klikk). A legtöbb ember mivel egész életében az elkülönültség érzésében élt, ezért az egység érzés létezését hülyeségnek titulálja vagy el sem tudja képzelni, hogy mi is az valójában. Sajnos ez egy jel arra, hogy az sok megoldatlan fájdalom terheli a lelkét, általában mélyen elfojtva.Az É.L.E.T-módszer (melyről ezen a héten jelent meg a könyvem: klikk) az embert 4 fő „rész”-re osztja: tudat, elme, lélek és test. Az É.L.E.T-módszer alapelve szerint az ego és a tudat függetlenek egymástól, ugyanakkor az ego annál nagyobb mértékben uralja a testet, elmét és lelket minél alacsonyabb lelki rezgésszinten élünk. Szóval a test-lélek-elme hármassága a legtöbb ember esetében az ego uralmi területei. Az ego az elkülönültség megtestesítője életünkben. Szóval az ego gyengítése az egységbe visz, az ego erősítése az elkülönültségbe. Minél elkülönültebben élünk, annál több szenvedés vár ránk. Ahhoz, hogy ezt mélyebben megértsük és ezáltal tudjuk tudatosítani a hétköznapjaink során vizsgáljuk meg az egység és az elkülönültség állapotait az elme, a lélek és a test szintjén:

ELME egysége vagy elkülönültsége: Az elme a gondolataink központja. Szóval az elkülönültséget a gondolatok szintjén tudjuk a legkönnyebben „rajtakapni”. Az első alapvető hiba a hétköznapi ember életében az, hogy a gondolataival – ezáltal az elméjével – azonosítja önmagát. Ez abból látszik, hogy mindenáron ragaszkodunk az igazságunkhoz, véleményünkhöz, valóságképünkhöz. Ez azonban az elkülönültség állapotában lehetséges csak. A gondolataink nem mi magunk vagyunk és az elménk sem mi vagyunk! A elménk csak eszközünk a emlékeink és felszedett tudásunk átmeneti tárolására és rendszerezésére, semmi több! Az elménk és az általa gyártott gondolatink nem többek az életünkben mint például a fűnyírónk vagy a fésünk, vagy más eszközeink. Ha azt gondolja valaki, hogy a fésűje ő maga, akkor őt nyilván őrültnek gondolnád. Aki már átesett a megvilágosultságon akár rövid ideig is, és megtapasztalta a tudat hihetetlen képességeit az tudja, hogy az elme és az általa gyártott gondolatok csupán eszközök. Az elmétől hiába kérdezed, az igazi kérdéseket, mint például:

-          Mi az életem értelme?

-          Milyen céllal jöttem a Földre?

-          Mennyire járom helyesen az utam?

-          Mi az életfeladatom?

-          Ki vagyok én valójában?

-          Hol találom meg a belső békém, a belső boldogságom?

Ezekre a kérdésekre az elme nem tud válaszolni, csak miután megtapasztalta a választ vagy valaki megtanította neki. Az elme egy tanuló gépezet. Az elme csak arra tud válaszolni amivel kapcsolatban van ismeretanyaga. Ha olyat kérdezel tőle, amiről nincs neki ismerete, akkor tanácstalanná válik, vagy hülyeségekre fog rávenni. Ha választ akarsz kapni ezekre a kérdésekre úgy, hogy nem más mondja meg Neked (mert az nem biztos hogy a Te utad amit más mond), akkor a tudatoddal kell kapcsolatba lépned. De a mai írásomnak nem ez a tárgya…

A mai beszűkült látókörű világunkban, ahol a racionális tudás mindenhatóságát hirdetik és eszerint nevelnek minket, a legtöbb ember ebbe a hibás hitrendszerbe szorult bele. Emberek milliárdjai azonosítják magukat elméjükkel, gondolataikkal. Adyashanti csodálatosan érteti ezt meg: „A gondolatnak nincs valósága”. Ő azt mondja hogy ha szomjas vagy, akkor gondolhatsz akármennyit a vízre akkor is szomjan fogsz halni víz nélkül. A gondolat csak egy eszköz ami irányt ad a cselekedeteidnek, de nem valóság! Sőt a legtöbb gondolatnak még ennyi szerepe sincs. Csak gondolatok által generált gondolatok, melyek fogva tartanak minket anélkül, hogy bármi valóságtartalmuk lenne. Mégis a valóságunk megrendíthetetlen alapjainak tekintjük ezeket. A víz valóság, az elme léte valóság de az elme által gyártott gondolatok csak eszközök. Az elme valósága is az, hogy az is egy eszköz a földi élet megélésére. Ennél nem több és nem kevesebb… Az ember mégis sokkal többet képzel bele és ezzel romba is dönti a boldogságát nap mint nap.

Most arra kérlek lássunk rá együtt hogy a gondolataink mikor fakadnak elkülönültségből. Azt egyszerűbb fellelni mint az egon kívüli tudatot. Ez lehet az első lépés, hogy az ego csalfa világa mögé láthass, szóval megéri tovább olvasnod és utána venned a fáradtságot önmagadban megvizsgálni amiről most szó lesz….

A gondolataink több módon lehetnek elkülönültek. Az egyik „mód” az amikor a gondolataink ellenkeznek a valósággal! Ez fordítva is igaz: egy gondolat csak akkor származhat az egységből, ha a jelen pillanat valóságával teljesen összhangban van. Figyeld meg kérlek a gondolataidat! A legtöbb gondolatunk kerüli a jelent, nemhogy elfogadná még menekül is előle. Hiszen a gondolataink legnagyobb része vagy a múlton rágódik, vagy a jövő lehetséges alternatíváit pásztázza. Ezek a gondolatok nem fakadhatnak egységtől. Ezek mind az ego okozta elkülönültség művei. De figyeld meg kérlek a jelennel foglalkozó gondolataidat és vizsgáld meg, hogy abban mennyi az ellenállás, a kritika, a dac vagy a vágy. A jelenben a gondolatink szintjén általában vágyakozunk valami másról, vagy kritizáljuk azt amit látunk, gyakran ellenkezünk olyan tekintetben, hogy miért nem úgy történik minden ahogy elvárjuk. Ezek a gondolatok is mind az ego elkülönítő taktikái. Az egységből származó gondolat a jelen tökéletes elfogadásából táplálkozik és nem generál belső feszültségeket.  

LÉLEK elkülönültsége vagy egysége: Az elme elkülönültsége után nézzük meg a lélek elkülönültségét is. Itt is hasonló az analógia mint amit az elménél megtanultál. A legnagyobb tévedés amikor az érzelmeinkkel azonosítjuk önmagunkat. Amikor azt mondod például hogy „mérges vagyok”. Ez azt mutatja hogy azonosítod önmagad az érzelemmel. A szentimentális, érzelmes típusú emberekre ez különösen jellemző. Míg az önmagukat racionálisnak valló emberek a gondolataikkal azonosítják önmagukat, addig a lélekből élő emberek az érzelmeikkel teszik ugyanezt. A érzelmes emberek nem értik a racionálisakat, míg a racionálisak az érzelmeseket. De rossz hírem van: mindkét csoport az ego csapdájában él! A lélek és az elme is az ego „játszóterei”. Szóval az érzelmeinkkel azonosítani önmagunkat ugyanaz a hiba mint a gondolatinkkal tenni ugyanezt. Az érzelmeink a lelkünk jelei. Ezek is „csak” eszközök arra, hogy a Föld nevű bolygón az életünket jól tudjuk élni. De a fűnyíród is az eszközöd, mégsem azonosítod vele önmagad. Amikor azt mondod „mérges vagyok” az ugyanaz mintha azt mondanád „a fűnyíróm vagyok”. Mégis az emberek 99,99%-a beleesik ebbe a hibába a hétköznapjai során. Az érzelmeink közül azok, amelyek az elkülönültségből „táplálkoznak” az ego termékei. Mikor elkülönültek az érzelmeink? Ha nem fogadják el a jelent. A szégyen (klikk), bűntudat (klikk), fásultság (klikk), bánat (klikk), félelem (klikk), vágyakozás (klikk), harag (klikk), büszkeség (klikk) mind az elkülönültség érzelmei. A bátorság (klikk), pártatlanság (klikk), hajlandóság (klikk), elfogadás (klikk) és ésszerűség (klikk) már kifelé vezetnek az elkülönültségből. Az egységből származó valódi teljességű érzelmek az önzetlen szeretet (klikk), a hála, a hit, a belülről fakadó öröm (klikk), a belső béke (klikk) és a megvilágosultság (klikk).

Az érzelmeink egyébként arra valók leginkább, hogy megmutassák mik azok a dolgok melyek megoldatlanok bennünk. Amíg például át nem tudtam transzformálni magamban a haragot, addig rendszeresen kerültem olyan emberekkel kapcsolatban akik fel tudtak idegesíteni és haragra tudtak gerjeszteni. Természetesen őket okoltam ezért. Pedig az én megoldatlanságom, gyengeségem volt az oka annak, hogy meg tudtak haragítani. Szóval az érzelmeink csodálatos tükrök a meghaladni valóink, megoldatlanságaink feltárására. Amely negatív érzelem rendszeresen jön az életedbe, azt addig fogod kapni, míg fel nem oldod vagy különben életed végéig fog „kísérteni” sajnos egyre keményebb intenzitással. Így fokozódik a szenvedésünk ahogy öregszünk. Ezek a megoldatlanságok általában valami múltban mélyen elraktározott történéshez kapcsolódnak. Érdemes a gyökereket feltárni és az ott talált sebeket begyógyítani. Erre az Élet-módszer kínál Neked megoldásokat (bővebben: klikk).

Elme és lélek kapcsolata: Szóval a negatív érzelmeink mindig valami múltbeli történésből következő hiedelemhez kapcsolódnak. Ezeket hívom gyökér-hiedelmeknek! Azokat az érzéseket, melyek a jelenben megjelenő negatív érzelem alapjául szolgálnak, azokat pedig gyökér-érzelmeknek hívom. A gyökér-hiedelem és a gyökér-érzelem mindig együtt járnak! Így kapcsolódik össze elme és lélek. Ha rendszeresen előjön egy negatív érzelem az életedben, akkor vonulj el az egyedüllétbe és belső csendben mélyen nézz magadba! Kérdezd meg, hogy mit üzen az az érzelem valójában? Milyen történet és hiedelem áll mögötte? Például ha gyakran haragszunk másokra, akkor nagy valószínűséggel gyermekkorban nagyon haragudtunk magunkra valamiért. A valódi okot csak Te tudod megtalálni! Az ok a gyökérhiedelem ami biztos, hogy téves hiedelem! Hiszen ami elkülönültséget, megosztottságot okoz, az csak tévedés lehet! Az egység az egyetlen valóság, csak a téves gyökér hiedelmeink tartanak távol tőle. Ezért él az emberek 99,99%-a hamis valóságképben. Az ÉLET-módszer segít Neked, ezeknek a gyökér-hiedelmeknek és gyökér-érzelmeknek a feltárásban is.  

Test elkülönültsége:  Az ÉLET-módszer lélekkel, elmével és testtel együtt foglalkozik. Igazság szerint ezek összekapcsolódó dolgok. Az egyikben megjelenő elkülönültség megjelenik a másik kettőben is. Csak van ahol dominánsabban tetten érhető van ahol kevésbé. Eddig beszéltünk két embertípusról: az érzelmes emberek az érzelmeikkel, a racionális emberek a gondolataikkal azonosítják magukat inkább. Ugyanakkor a testi perfekcionisták esetében a testük és a külső megjelenésük adja identitásuk legfőbb részét. Ezek az emberek általában sokkal többet foglalkoznak a testükkel, mint a többiek. Sport, egészséges táplálkozás, igényes külső megjelenés ezek a fő mozgató rugók. Ők nem is értik, hogy mások hogy lehetnek olyan „igénytelenek”, hogy ezekkel a dolgokkal kevésbé foglalkoznak. Ezeknek az embereknek az elkülönültsége a testükből fakadó énképükből ered, ahol mindig viszonyítják önmagukat másokhoz. Persze ez mellett megjelenik a saját testükkel való elégedetlenség szinte állandó érzése is. Mindig jobbak, szebbek, sportosabbak akarnak lenni. A vágyakozás, a büszkeség, az elfogadás hiánya az elkülönültség alapérzelmei. Ezzel nemcsak a test elkülönültségét hanem egyben a lélek-test kapcsolatát is feltártuk. A testi perfekcionizmus mögött is általában valamilyen régi történetből fakadó gyökér-érzelem és gyökér-hiedelem húzódik. Ilyen például a gyerekkori  szeretet-hiány és a „nem érdemlem meg a szeretetet” téves gyökér-hiedelem. Az egyén azt hiszi, hogyha majd szebb lesz, akkor jobban meg fogja érdemelni a szeretetet. Ami egy téves gyökér-hiedelem. A test elkülönültségének egy komolyabb szintje az, amikor a testben betegségek alakulnak ki. Ilyenkor a hosszú ideje gyógyítatlan gyökér-hiedelmek és gyökér-érzelmek már pszichoszomatikus betegségekben jelennek meg. Általában a 20-as éveinkben ezzel még nem foglalkozunk, majd a 30-as éveinkben jelennek meg az első tünetek, de ezek még enyhék. A legtöbb embernél a 40-es évektől egyre erősebb tünetek jönnek, amik egyre csak fokozódnak. Sajnos gyógyszerekkel tüntetjük el a tüneteket, de a valódi gyökér okokat mivel nem gyógyítják, ezért egyre rosszabb lesz az egészségügyi helyzet. Az 50-es éveinktől bedurvul és felgyorsul az egésszégromlás és az átlagembert ebben a korban már a gyógyszerek, kezelések tartják össze. Külső erőforrások bevonása nélkül már fenntarthatatlanná válik a test léte és kialakulnak a gyógyszer függőségi kényszerek.  

Összegzésképpen, Adyashanti idézett könyvében szinte beégett az elmémbe egy csodálatos mondat:

„Valójában nincs egyetlen okunk sem, hogy vitába szálljunk a valósággal, mert sosem nyerhetjük meg a csatát”.

Amikor azon kapod magad, hogy gondolataiddal, érzelmeiddel vagy a tested tünetei által vitatkozol a valósággal, az mindig elkülönültségből fakad. Ekkor mindig érdemes magunkba nézni, mik azok a mély gyökerek, amelyek vitába szállnak a valósággal. Mi az amit nem fogadsz el magadban? Milyen téves hiedelem rendszer ennek az oka? Ezeket általában pocaklakó vagy gyermek korból hozzuk. Akinek több gyökér-érzelem és gyökér-hiedelem rendszere van, az akár több időszakból is hordozhat magában ilyeneket. Ez azért fontos, mert a valósággal való vita, szembenállás tökéletes receptje a szenvedésnek! Amivel vitába szállsz annak a csapdájába estél, hiszen attól nem tudod semlegesíteni magad. A szenvedésmentesség alapja a semlegesség. Szóval ha a gyökér-érzelmet illetve gyökér-hiedelmet nem gyógyítjuk be, akkor a fájdalmakat újra és újra generáljuk az életünkbe és elhisszük és tényként éljük meg az elkülönültség alapérzését és az abból fakadó összes szenvedésünket. Mihelyt ráébredünk hogy minden szenvedésünknek mi vagyunk az oka, akkor az érzelmeink, elménk és testünk elkülönültségi tüneteire úgy fogunk tekinteni mint jelzőfényekre, melyek segítenek hogy mélyebbre tekintsünk önmagunkban. A legtöbb ember ez helyett ezeket külső források okozta szenvedéseknek élik meg és ennél nem látnak tovább, csak másokat okolnak problémáikért. Éppen ezzel teremtik meg nap mint nap jövőbeni szenvedéseiket anélkül, hogy ezt észre vennék.

Tiszta szívből kívánom, hogy Te is minél több gyökér-érzelmet és gyökér-hiedelmet találj meg magadban, azokat gyógyítsd be és ezáltal emelkedjen lelki rezgésszinted és fokozódjék boldogságod! Ha úgy érzed értékesek voltak ezek a gondolatok, akkor az ÉLET-módszer I. című könyvemben minden fontos információt megtalálsz ahhoz, hogyan tudsz önmagadban mélyebbre látni…

Ha többet szeretnél megtudni az Élet-módszerről vagy komplex ismeretre vágysz arról, hogyan lehetsz egészséges, sikeres és boldog, akkor nagy örömmel ajánlom Neked új könyvemet, melyet hatalmas önzetlen energiák írattak meg velem azért, hogy minél többen tapasztalják meg azt a csodát amiben mostanában én is élhetek…. Ezen a weblapon találhatsz bővebb információkat: klikk 


Ha érdekel jelen rovat előző írása akkor klikk.

Ha érdekel jelen rovat következő írása akkor klikk.

Ha a videós tartalmakat is szereted, Youtube csatornámon is örömmel látlak: klikk

Ha érdekel első könyvem, mely az emberi lélekről, az élet tiszteletéről legalább annyira szól, mint a klímaváltozás megoldásáról, akkor arról bővebb információkat itt találsz: klikkNe feledd! A világ problémáinak megoldását önmagadban kell kezdeni! 

Ha ennek a rovatnak az első részétől szeretnéd végig olvasni az összes eddigi írást, akkor a bevezető részt itt találod: klikk. Onnan indulva az írások alján tovább lépegetve végig tudsz haladni jelen rovat írásain. 

Ha szeretnéd jobban átlátni a blog egyes rovatait és a blog működését, akkor erről egy rövid tartalmas útmutatást itt találsz: klikk


Ha úgy érzed ez az írás hasznos mások számára is, akkor kérlek megosztásoddal vagy e-mailben juttasd el nekik. A cikk alatt találhatod a megosztás és az e-mail küldés ikonjait. Már azzal is teszel a klímaváltozás ellen, illetve az emberek boldogágáért, ha megosztásoddal mások tudtára adod jelen blog létét.

 

 Építő szándékú véleményed, kritikád örömmel fogadom, amit a cikk alatt tudsz hozzászólásként megírni.


  Ha értékesnek találod a blogot, kérlek légy a blog követője. A „rendszeres olvasás” ikonját a jobb oldalon fent találod. (Ha mobilról nézed, akkor a cikk alatt görgess tovább)

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések